Priser

Innan vi åtar oss ett arbete eller lämnar offert kommer vi först ut och tittar på förutsättningarna och gör en bedömning av arbetet. Detta är kostnadsfritt. Kontakta oss för ytterligare information.

Vid ROT-arbete görs avdrag endast för arbetskostnad, ej för maskin-, material- eller transportkostnader.

Om det vid fast prissättning uppkommer oförutsedda arbeten såsom stora stenar som inte kan flyttas med maskinen, berg som kräver sprängning, borrning eller liknande som inte kunnat förutses tillkommer dessa kostnader utöver det fasta priset.